Вход

Регистрация / подновяване на сертификат за достъпУказания и помощ
за потребителите


Достъп до системата

Изисквания

Указания при работаЕлектронни услуги


Централен депозитар АД предоставя възможност за достъп до електронните си услуги през интернет портал. Потребителите могат да получат достъп чрез натискане на бутона Вход или през електронен адрес https://enter.csd-bg.bg. При достъп, системата ще Ви поиска валиден електронен подпис. Ако не сте регистриран, системата ще Ви подкани да попълните регистрационна форма. Потребителите регистрират своя електронен подпис, като попълват, подписват и подпечатват форма за регистрация. Формата се генерира при първоначалното зареждане на страницата при положение, че електронния сертификат не е регистриран в системата. При появата на страницата натиснете регистрация. Отваря се прозорец "Регистрация". Основните полета се попълват автоматично от електронния сертификат. Попълнете останалите полета и отпечатайте формата. Изпратете я на официалния факс на Централен депозитар или на e-mail: info@csd-bg.bg. Сертификатът ще бъде регистриран в системата. Електронните документи подавани в електронната система, задължително се подписват с електронен подпис, съгласно разпоредбите на българското законодателство.
За да използвате пълноценно интернет портала е необхoдимо вашият интернет брaузер дa отговаря на определени условия. Можете да се запознаете с тях в секцията "Изисквания"