Вход

Регистрация / подновяване на сертификат за достъпУказания и помощ
за потребителите


Достъп до системата

Изисквания

Указания при работаПотребителите могат да подават уведомления за престоящи корпоративни действия, заявления за регистрация на емисии БФИ, промени в капитала, както и справки и удостоверения през интернет портала на Централен депозитар АД. При достъпване на портала в лявата част на интернет страницата се намира навигационно меню, от което могат да изберат раздела и от там и сътветната форма, която желаят да подадат. Необхудимо е да се попълнят всички задължителни полета (полетата отбелязани със звезда *) и да се подадат задължителните файлове. Без това условие да се изпълни системата няма да Ви допусне до подписване и подаване на документа. По време на потвържденията взависимост от попълнените данни могат да се появят допълнителни задължителни полета. При възникване на грешка по време на потвърждаването в горната част на сайта ще се изписва полето, където е възникнала грешката.
След като ги валидирате подпишете и подайте формата.

При достъпване на интернет портала за първи път е задължително да попълните и подадете през него две форми свързани с информация на дружеството, от името на което подавате данните. Подаденият документ ще получи входящ номер, който можете да намерите в менюто Подадени документи

Резултатът от справките се зарежда в системата след тяхната обработка. Те се намират в меню Файлове за изтегляне. Тук по входящия номер може да се намери резултатната справка, съпроводена със съответния изходящ номер.