Вход

Регистрация / подновяване на сертификат за достъпУказания и помощ
за потребителите


Достъп до системата

Изисквания

Указания при работаИнтернет порталът на Централен депозитар АД е проектиран за следните уеб браузъри:

За правилното функциониране на системата е необходимо е да активирате следните възможности на браузъра: Добавете в Control Panel -> Java Control Panel -> Security -> Exception Site List следните сайтове: За да ползвате електронните услуги на интернет портала, е необходимо да инсталирате Удостоверителната верига на БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД. Това можете да направите като следвате инструкциите от сайта на на БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД.
За да ползвате безпроблемно електронните услуги, е необходимо да добавите сайта към "доврените сайтове" в браузера. За Internet Explorer извършете следните стъпки:
  1. изберете Internet Options
  2. изберете Security
  3. изберете от Trusted sites бутона Sites
  4. в полето Add this website to the zone: добавете интернет адреса на портала https://enter.csd-bg.bg и натиснете бутона Add